Etusivu     |    Yritys     |     Palvelut     |     Yhteystiedot    |    Nelios in English
Mitä tarjoamme?

Neuvontaa yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Autamme yhtiön perustamistoimissa, yhtiömuodon muutosasioissa ja yritystoiminnan
lopettamisessa.  Autamme sopivan yhtiömuodon valinnassa - annamme yhtiöoikeudellista neuvontaa.
Autamme budjetoinnissa  ja kassavirtalaskelmissa,  konsultoimme veroasioissa  ja liiketoiminnan suunnittelussa.  Voimme osallistua hallitusten kokouksiin tai yhtiökokouksiin, olla mukana
konsulttina tai toimia sihteerinä.

Kirjanpitoa tilinpäätöksineen

Peruspalveluumme kuuluu juoksevan  kirjanpidon laatiminen  paperisista tai sähköisistä tositteista,
kuukausittaiset kirjanpitoraportit ja omaveroilmoitukset sekä vuosittaiset kirjanpitotoimet
tilinpäätöksineen ja veroilmoituksineen.  

Sähköistä osto- ja myyntilaskutusta sekä reskontrien hoitoa

Saatte kauttamme käyttöönne sähköisen väylän, jonka avulla voitte lähettää myyntilaskuja  ja
käsitellä sähköisesti ostolaskuja - voitte olla järjestelmämme etäkäyttäjiä.  Me voimme myös laskuttaa puolestanne, huolehtia saatavien perinnästä ja myynti- sekä ostoreskontrien hoitamisesta.  Voimme hoitaa ostolaskujenne maksatuksen. Kyse on järkevästä työnjaosta, päällekkäisten työvaiheiden eliminoimisesta ja tehokkuuden lisäämisestä.  Kun reskontrat ovat sähköisen taloushallinnon ansiosta aina päivän tasalla, saatte ajantasaista tietoa yrityksenne taloudesta.  Sähköiseen taloushallintoon ja ohjelmamme etäkäyttäjiksi voitte siirtyä vaiheittain, oman aikataulunne mukaisesti.

Palkanlaskentaa

Laskemme palkat ja työnantajasuoritukset, toimitamme palkansaajille palkkalaskelmat ja
teemme viranomaisilmoitukset kuukausittain ja vuosittain.  Voimme sopia myös
lisäpalveluista, joihin kuuluvat Kelan hakemukset, Tilastokeskuksen raportointi ja jäsenmaksuasiat.

Käytämme palvelujemme tuottamisessa Visma Fivaldin  ja Heeroksen taloushallinto-ohjelmistoja.
Asiakastilaisuudet

Erilaisia asiakastilaisuuksia ja koulutustapahtumia varten käytettävissämme on auditoriotila.

Mitä muuta?  Kysy meiltä lisää!

Nelios Oy, Malminkaari 23 A, 00700 Helsinki - Puh. (09) 8754 635, Email: toimisto (at) nelios.fi